B.Ed.(Teacher Education)
S/No Name Qualification
1 Dr.Rama Sharma M.Ed. Ph.D.
2 Dr.Devendra Kumar Dixit M.Ed. Ph.D.
3 Dr. Vimlesh M.Ed. Ph.D. NET
4 Dr. Deepa Grover M.Ed. Ph.D.
5 Dr. Devendra Kumar Singh M.Ed. Ph.D.

Commerce (Accounts & Law)
S/No Name Qualification
1 Dr. Rajesh Kumar
2 Dr. Veeresh Kumar

Commerce (Applied Business Economics)
S/No Name Qualification
1 Post Vacant

Commerce (Business Administration)
S/No Name Qualification
1 Dr. Sandeep Bansal M.A. , Ph.D., LL.B.
2 Dr. Krishna Nand Tripathi

DSST
S/No Name Qualification
1 Dr. Kaushalesh Singh M.A. , Ph.D.
2 Dr. Udai Pratap Singh
3 Dr.Pappu Chaudhary

Economics
S/No Name Qualification
1 Dr. Sahab Singh
2 Dr.Sitari Ram

Education
S/No Name Qualification
1 Post Vacant

English
S/No Name Qualification
1 Dr.Preeti Verma
2 Dr. Shalini Agrawal

Geography
S/No Name Qualification
1 Dr. Rajneesh Kumar
2 Dr.Mohammad Danish
3 Dr. Shyam Narayan Tripathi

Hindi
S/No Name Qualification
1 Dr.Sunanda Mahajan
2 Dr. Chandra Shekhar Rawal
3 Dr. Dev Dutt Singh
4 Dr. Dharmendra Singh
5 Dr. Rajesh Kumar
6 Dr. M.P.Singh

OFFICE
S/No Name Qualification

Physical Education
S/No Name Qualification
1 Dr.Satya Dev Pachauri

Political Science
S/No Name Qualification
1 Major Raj Kamal Dixit
2 Dr. Prem Prakash

Sanskrit
S/No Name Qualification
1 Dr. Sandhya

Sociology
S/No Name Qualification
1 Dr. Pramod Kumar Sharma
2 Dr. Ahamad Iqbal